fbpx

Privacyverklaring In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daar binnen Schop naar de Top mee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

In geval van o.a. wetswijzigingen of wijzigingen in de structuur van Schop naar de Top zal deze privacyverklaring soms gewijzigd worden. De meest actuele versie is op de website te vinden.

1. Schop naar de Top
Dit is de privacyverklaring van Schop naar de Top. Schop naar de Top is een coachingsbedrijf.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Schop naar de Top verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Schop naar de Top of je hebt vragen hierover, neem dan gerust contact op! Schop naar de Top is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Lotje Euser. 

2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Schop naar de Top. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven Schop naar de Top verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven deel ik kennis en inspiratie over moeiteloos en vol vertrouwen ondernemen en / of coachen. Met enige regelmaat hebben de nieuwsbrieven ook een commercieel karakter en vertel ik je over mijn producten of deel ik een aanbieding. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Schop naar de Top. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Schop naar de Top via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een product of een dienst aan te kunnen bieden of direct contact met je te kunnen opnemen. Deze gegevens kunnen omvatten je naam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Je adres vragen we om je factuur op te kunnen maken en om eventuele fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten. Schop naar de Top jouw gegevens (naam en e-mailadres en informatie over gebruik van de methode (beoogde startdatum etc.) ). Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de Schop naar de Top best practises beschikbaar aan je te stellen.

Analytics
De website van Schop naar de Top verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en de Meta pixel . Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

3. Ontvangers
De gegevens die Schop naar de Top ontvangt en verwerkt worden beheerd in WordPress en Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst. MoneyMonk. Schop naar de Top maakt gebruik van het boekhoudsysteem Moneymonk. Zodra jij klant van Schop naar de Top bent, worden in Moneymonk de facturen opgeslagen alsmede jouw voor- en achternaam. Digitaal inplannen van afspraken Om het voor jou mogelijk te maken zelf digitaal een afspraak met Schop naar de Top in te plannen, wordt gebruik gemaakt van Google Calendars en Calendly. Google Calendars slaat jouw voor- en achternaam, je e-mailadres en telefoonnummer op. Gegevens verkregen via WordPress worden ook opgeslagen op de mailserver van TransIP. Alle ontvangers hanteren voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring.

4. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schop naar de Top, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam en achternaam worden opgeslagen in TransIP. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@schopnaardetop. 

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Schop naar de Top via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, tenzij jij aangeeft dat jij wilt dat al onze correspondentie wordt gewist. 

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics, ActiveCampaign, Plug & Pay, Mailchimp en Meta. 

5. Beveiliging
Er worden van jouw persoonlijke gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Schop naar de Top of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en / of ontgrendelpatroon. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze websites beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schop naar de Top privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. De inloggegevens die je aanmaakt voor onze leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. 

6. Jouw rechten
Recht op inzage – Je hebt recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Schop naar de Top vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schop naar de Top. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Schop naar de Top. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen door gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief of een mail te sturen naar info@schopnaardetop.nl.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Schop naar de Top opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Schop naar de Top al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Schop naar de Top vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schop naar de Top niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl . Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Schop naar de Top jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@schopnaardetop.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

7. Plichten
Schop naar de Top verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Schop naar de Top via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schop naar de Top de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Schop naar de Top met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Schop naar de Top behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist danwel wanneer Schop naar de Top dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schop naar de Top te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@schopnaardetop.nl